Realizované workshopy

Workshop s Doc. Pavlem Fričem, Ph.D. na téma
Strukturální integrace českých elit

Kdy: 8. prosince 2010 od 13:00
Kde: Aula FF, Křížkovského 10, Olomouc
  Anotaci workshopu naleznete zde.
Prezentace: Ke stažení zde.

Workshop s PhDr. Jiřím Šafrem, Ph.D. na téma
Sociální kapitál, sítě a měření

Kdy: 8. prosince 2010 od 11:30
Kde: učebna 1.49, Tř. Svobody 26, Olomouc
  Anotaci workshopu naleznete zde.

Workshop s Mgr. Zdeňkem Dytrtem na téma
Postoj firem k marketingovým a zaměstnaneckým průzkumům

Kdy: 6. prosince 2010 od 9:45
Kde: učebna 3.23, Tř. Svobody 26, Olomouc
  Prezentaci workshopu naleznete zde.

Workshop s PhDr. Jiřím Vinopalem, Ph.D. na téma
Zkoumání veřejného mínění

Kdy: 3. listopadu 2010 od 17:30
Kde: Aula FF, Křížkovského 10, Olomouc
  Anotaci workshopu naleznete zde.
Prezentace: Ke stažení zde.

Workshopy s FOCUS - Marketing&Social Research, Brno na téma
Od zadání výzkumu po prezentaci hlavních výsledků a tvorbu doporučení

Kdy:
  • 15. března 2010,
  • 6. dubna 2010,
  • 13. dubna 2010,
  • 27. dubna 2010,
  • 11. května 2010
 
Kde: učebna 3.24, Tř. Svobody 26, Olomouc
  Sylabus workshopů naleznete zde.
Prezentace:
  • z 15. března 2010 zde,
  • z 6. dubna 2010 zde,
  • z 13. dubna 2010 zde,
  • z 27. dubna 2010 zde,
  • z 11. května 2010 zde.

Workshop s PhDr. Františkem Bělohlávkem, Ph.D. na téma
Vedení workshopu aneb Jak workshop (ne)dělat

Kdy: 4. května 2010 od 8:00
Kde: učebna 1.49, Tř. Svobody 26, Olomouc
  Více informací naleznete zde.
Prezentace: Ke stažení zde.

Workshop s Mgr. Pavlem Nepustilem, DiS. na téma
Výzkumný rozhovor: Monolog vs. dialog

Kdy: 20. dubna 2010 od 11:30
Kde: učebna 1.30, Tř. Svobody 26, Olomouc
  Více informací naleznete zde.
Prezentace: Ke stažení zde.

Workshop s Prof. PhDr. Martinem Potůčkem, CSc. na téma
Modulární přístup k tvorbě vizí a strategií pro český stát

Kdy: 14. dubna 2010 od 14:00
Kde: učebna 224, Křížkovského 12, Olomouc
  Více informací naleznete zde.
Prezentace: Ke stažení zde.

Workshop s RNDr. Naďou Johanisovou, Ph.D. na téma
Ekonomie v souvislostech

Kdy: 12. dubna 2010 od 12:00
Kde: učebna 4.09, Tř. Svobody 26, Olomouc
  Více informací naleznete zde.

Workshop s Mgr. Jindřichem Krejčí, Ph.D. na téma
Kvalita výběrových šetření a standardy v sociálním výzkumu

Kdy: 8. dubna 2010 od 8:00
Kde: učebna 3.24, Tř. Svobody 26, Olomouc
  Více informací naleznete zde.
Prezentace: Ke stažení zde.

Workshop s PhDr. Vávrou a Mgr. Čížkem na téma
Sekundární analýza socio-ekonomických dat a zdroje dat

Kdy: 9. března 2010 od 10:00
Kde: učebna 1.30, Tř. Svobody 26, Olomouc
  Text ke čtení ke stažení zde a zde.
Prezentace: NESSTAR a Zdroje dat.

Workshop s PhDr. Petrem Soukupem na téma
Statistická a věcná významnost

Kdy: 3. prosince 2009 od 11:30
Kde: PC místnost 169, Zbrojnice, Biskupské nám. 1
 

 

Prezentace: Statistická a věcná významnost.

Workshop s Doc. PhDr. Tomášem Lebedou na téma
Výzkum volebních preferencí

Kdy: 2. prosince 2009 od 18:30
Kde: Křížkovského 12, místnost 224
 

 


Workshop s PhDr. Natálií Simonovou na téma
Sociální nerovnosti a přístup ke vzdělání

Kdy: 12. listopadu 2009 od 11:30
Kde: Katedra sociologie a andragogiky, místnost 1.30, Tř. Svobody 26, Olomouc
Materiály k nastudování naleznete zde, Bílá kniha, Matějů, Matějů, Smith, Soukup, Basl, Simonová.
Prezentace: Sociální nerovnosti a přístup ke vzdělání.

Workshop s RNDr. Tomášem Kosteleckým, CSc. na téma
Měření výkonu vlád

Kdy: 10. listopadu 2009 od 11:30 do 15:30
Kde: Katedra sociologie a andragogiky, místnost 1.30, Tř. Svobody 26, Olomouc
Materiály k nastudování: Fungování vlád, Jak fungují kraje a Kraje v České republice.
Prezentace: Problém měření výkonu vlád.

Workshop s Mgr. Annou Matuškovou na téma
Nové trendy oslovování voličů

Kdy: 4. listopadu 2009 od 16:30
Kde: Katedra politologie a evropských studií, Křížkovského 12, Olomouc, místnost 224
Materiály k nastudování Electoral Participation, Political Marketing Segmentation, Strategic political segmentation.
Prezentace: Nové trendy v oslovování voličů.

Workshop Doc. PhDr. Tomáše Lebedy na téma
Problematické aspekty výzkumu volebních preferencí v ČR

Kdy: 4. listopadu 2009 od 18:30
Kde: Křížkovského 10, AULA

Workshop s Mgr. Danielem Čermákem na téma
Politické kariéry regionálních politiků

Kdy: 3. listopadu 2009 od 11:30
Kde: Katedra sociologie a andragogiky, Tř. Svobody 26, Olomouc
Materiály k nastudování naleznete zde.
Prezentace:

Workshop s doc. PhDr. Tomášem Katrňákem, Ph.D. na téma
Analýza kategorizovaných dat v sociologii

Kdy: 15. října 2009 od 11:30
Kde: Počítačová učebna Katedry bohemistiky, Křížkovského 10
Prezentace: