Realizované projekty a využité výzkumné techniky

Výzkumy podnikového klimatu

Dotazníková šetření

Motivace ke studiu a hodnocení propagačních materiálů uchazeči o studium

CAWI (online dotazování)

Postoj firem a institucí k marketingovým, zaměstnaneckým a obdobným typům průzkumů

CATI (telefonické dotazování)

CAWI (online dotazování)

Hodnocení studia a uplatnitelnosti na trhu práce

CAWI (online dotazování)

Studenti Univerzity Palackého o sobě a o škole

Dotazníková šetření

Hodnocení komunikačního procesu a kvality poskytovaných služeb zaměstnanci organizace

CAWI (online dotazování)