O Laboratoři sociálněvědních výzkumů

Laboratoř sociálněvědních výzkumů je univerzitním pracovištěm se zaměřením na základní i aplikovaný výzkum. Jako součást Katedry sociologie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje expertní šetření zejména v oblasti lidských zdrojů a práce s nimi.

Laboratoř sociálněvědních výzkumů spolupracuje se Sociologickým ústavem AV ČR a soukromou agenturou Focus – centrum pro sociální a marketingovou analýzu. Do činnosti Laboratoře jsou zapojováni také studenti Univerzity Palackého.

Zřízení tohoto výzkumného pracoviště je jedním z výstupů projektu Laboratoř sociálně-vědních výzkumů – inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s potřebami trhu práce (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0126), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktivity LSVV v roce 2013

LSVV uspořádala několik worshopů a zvaných přednášek:

Setkání s polskými profesory: prof. A. Barstoszek a prof. Urszula Swadźba (10. 4. 2013): témata hodnoty v sociologickém výzkumu, česko-polské reflexe

PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Pětifaktorový model osobnosti (17.4.2013)

Dr. Raúl Diego Rivera Hernández. From Twitter to Mobilization: The Case of #Yo soy 132 in Mexico. University of South Carolina (12.3.2013)

V prosinci připravujeme odborný seminář „Možnosti antropologického výzkumu pro studium muslimů v ČR“. Cílem semináře je diskutovat aktuální stav poznání muslimských komunit v ČR s jinými zeměmi, s tematickým důrazem na průnik tradice a žité praxe

Aktivity LSVV v roce 2012

V laboratoři se konalo několik aktivit pro studenty a pracovníky: setkání s polskými sociology prof. A. Barstoszek a dr. R. Musterd ze Slezské univerzity v Katowicích – komparace vývoje společností a výzvy pro výzkum vývoje sociálních struktur (květen 2012), dále workshop / kazuistický seminář sociokulturních specifik výzkumu mezi skupinami cizinců na území ČR (pod vedením pracovníků Center na podporu integrace cizinců z Olomouce a Pardubic, Jan Mochťák – 11.4. 2012).

LSVV uspořádala několik worshopů a zvaných přednášek:

Prof. Dr. Phil. Gerlinda Smaus – Multikulturalita mezi systémem a životním světem, 30.10.2012

Prof. Dr. Phil. Gerlinda Smaus – Pozitivní kritika androcentrismu, 25.9.2012

Michaela Hráčková Pyšňáková Ph.D. – Mladí lidé a spotřeba, Proč je zkoumat? A jak? 24.4.2012

PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D., Bezvýznamní druzí. Možnosti výzkumu jinakosti v kontextu romských osad slovenského venkova, 6.3.2012

Mgr. Tomáš Čížek, Sociologický datový archiv – cíle a možnosti, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 29.3.2012