Nabídka služeb

Nabídka služeb pro školy

Služby:

Kompletní zpracování výzkumu s využitím moderních výzkumných metod (online šetření, fokusované skupiny, dotazníkové šetření…)

Podpora jednotlivých fází výzkumu: tvorba výzkumné techniky / sběr dat / statistická analýza dat / interpretace dat a sociotechnická doporučení

Odborná konzultace

Výzkum a odborná konzultační činnost v těchto oblastech:

Motivace uchazečů o studium daného oboru

Měření spokojenosti studentů / zaměstnanců

Evaluace a uplatnitelnost absolventů

Hodnotové orientace studentů / zaměstnanců