Nabídka služeb

Nabídka služeb pro firmy a organizace

Služby:

Kompletní zpracování výzkumu s využitím moderních výzkumných metod (online šetření, fokusované skupiny, dotazníkové šetření…)

Podpora jednotlivých fází výzkumu: tvorba výzkumné techniky / sběr dat / statistická analýza dat / interpretace dat a sociotechnická doporučení

Odborná konzultace

Výzkum a odborná konzultační činnost v těchto oblastech:

Vztahy ve firmě / organizaci

Komunikační procesy ve firmě / organizaci

Vzdělávací potřeby zaměstnanců

Evaluace (například kurzů a školení)

Spokojenost zaměstnanců / zákazníků / klientů

Obraz firmy / organizace ve veřejném mínění

Výzkumy veřejného mínění